Topmenu

Praktische informatie

Contactgegevens

Kantoor Schotte bvba
Dagmoedstraat 34 – 9506 Schendelbeke
Telefoon: 054/42 18 10
Fax: 054/42 18 11
E-mail:  info@kantoorschotte.be
FSMA: 0472 129 979
RPR: 0472 129 979

Openingsuren

Maandag 9u30 tot 12u30 van 16u00 tot 18u30
Dinsdag 9u30 tot 12u30 op afspraak
Woensdag 9u30 tot 12u30 op afspraak
Donderdag 9u30 tot 12u30 op afspraak
Vrijdag 9u30 tot 12u30 van 16u00 tot 18u30
Vrijdag 9u30 tot 12u30

Wij zijn ook beschikbaar voor u buiten de kantooruren na afspraak.

Maak uw afspraak bel 054/42 18 10 of kom langs tijdens onze openingsuren.

Ons kantoor is ingeschreven als Onafhankelijk verzekeringsmakelaar en bankagent in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 0472 129 979, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Ons kantoor is eveneens ingeschreven in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als verbonden
kredietagent en in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten bankagent.

Bankagentschap voor Crelan Bank

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.
U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen.

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

Gegevens van de bemiddelingsdienst en Ombudsman:

Ombudsman in Financiële Geschillen:

Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling:

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84
https://meldpunt.belgie.be

Contacteer ons gerust, ook als u momenteel geen concrete vragen hebt. Wij ontmoeten u graag voor een informeel, vrijblijvend onderhoud.